PRIJAVA ZA IZBOR SPORTSKIH UDRUGA ILI KLUBOVA ZA PROVEDBU PROGRAMA SUFINANCIRANJA SPORTSKIH UDRUGA GRADA NOVSKE IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU