Kategorije
Novosti

Javni poziv članicama Zajednice sportskih udruga grada Novske za sufinanciranje troškova zakupa sportskih terena i sportske dvorane Srednje škole Novska za 2024. godinu.

Kategorije
Novosti

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području grada Novske za 2024. godinu