Sportske udruge Novska

Zajednica sportskih udruga grada Novske je osnovana 28.7.1998. godine u svrhu razvoja i promicanja sporta na području Grada Novske. Zajednica sportskih udruga je sportska udruga u gradu Novska u koju se članice udružuju radi promicanja i obavljanja sportskih djelatnosti. U Zajednicu je trenutno učlanjeno 36 sportskih udruga sa područja Grada Novske.

Zajednica sportskih udruga grada Novske u svom djelovanju usklađuje aktivnosti svojih članova, potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sporta djece i mladeži, studenata i osoba s invaliditetom; objedinjuje i usklađuje programe sporta te predlaže program javnih potreba u sportu i sudjeluje u njegovu ostvarivanju kroz sljedeće programe:

SJEDIŠTE ZAJEDNICE:

Tina Ujevića 2c, 44330 Novska

PREDSJEDNIK:

Josip Šimunović, prof

DOPREDSJEDNIK:

Miroslav Perošević, dipl. oec.

TAJNIK:

Zlatko Šepović

IZVRŠNI ODBOR:

  1. Josip Šimunović,
  2. Miroslav Perošević,
  3. Darko Šerić,
  4. Darko Josić,
  5. Mladen Šulekić,
  6. Boris Horvat,
  7. Ljiljana Gulić

NADZORNI ODBOR:

  1. Neven Šepović,
  2. Sanja Baić,
  3. Tomislav Koran