POPIS SPORTSKIH OBJEKATA
U VLASNIŠTVU GRADA NOVSKE

UPRAVLJA ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA NOVSKE